Billeder fra Wooden Island 2016

Wooden Island 2016 fandt sted lørdag den 20. august.