Sommersejlads 2017

I juli måned drager Svartlöga på sommersejlads til Norges sydkyst og Sveriges vestkyst. Efter sigende nogle af de smukkeste områder i Skandinavien. Nedenfor kan du læse mere om turen og tilmelde dig.

Den overordnede rute er, at vi sejler til Krageøen på Sydkysten af Norge (ved Kristianssand). Her deltager vi i en regatta og går derefter til Oslo, hvor vi vil ligge i nogle dage. Derefter sejles ned langs den svenske vestkyst. Syd for Göteborg sejler vi via Anholt hjem igen mod Aarhus.

Sejladsplan
Afsejling fra Aarhus søndag den 2. juli kl. 07:00 mod nord.

Ankomst til Krageøen tirsdag den 4. juli.

Ankomst til Oslo lørdag den 8. juli.

Skibet ligger i Oslo til tirsdag den 11. juli, hvorfra vi afsejler kl. 12:00 og går ud af Oslofjorden ned langs Sveriges vestkyst.

Vi Sejler forbi Svinesund, Marstrand og er i Göteborg mandag den 17. juli sidst på dagen.

Tirsdag fortsætter vi ned langs skærgårdskysten og mod Anholt. Forventet ankomst i Aarhus torsdag den 20. juli om aftenen.

Skibet sørger for alle måltider ombord, husk egne drikkevarer og sundowner.

Pris og forudsætninger
Sommersejlads koster 400 kr. pr døgn.

For alle sejladser er det en forudsætning, at du er medlem af foreningen.

Sejladserne gennemføres, hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldte til de enkelte ture. Det betyder, at minimum 10 personer skal deltage i hele sejladsen (dvs. 10 i gennemsnit pr. uge).

Tilmelding
Du kan tilmelde dig turen via skemaet med sejladstilmelding.

Generalforsamling 2017

Sommeren nærmer sig så småt, og det samme gør generalforsamlingen i Svartlögas Venner. I år er formand og kasserer på valg, og derudover er der plads til flere i bestyrelsen. Generalforsamlingen finder sted torsdag den 4. maj kl. 19:00 på Svartlöga, Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C.

På dagsordenen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Regnskab for sidste regnskabsår
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
 6. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse
 7. Revidering af foreningens vedtægter
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af eventuelle bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af bestyrelsessuppleanter
 10. Valg af revisor og af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen er en glimrende lejlighed til at blive orienteret om det forgangne år og til at komme med dine idéer til, hvad der fremadrettet skal ske af aktiviteter omkring skibet.

Af praktiske grunde bedes du venligst tilmelde dig generalforsamlingen, så vi ved, om vi kan være på skibet, eller om vi skal afholde det andetsteds. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen via dette skema.

Kontingent

Om få uger afvikles årets første sejlads med Svartlöga. For at deltage i sejladser med skal du være medlem i foreningen. Du kan stadig nå at indbetale det symbolske kontingent på 100 kr. for sejlsæsonen 2017, hvis ikke du allerede har gjort det. Du kan læse mere om medlemskab i foreningen her.

NB: Hvis du er blevet medlem i Svartlögas Venner efter 30. september 2016, gælder dit medlemskab hele 2017, jf. foreningens vedtægter.

Øvelsessejlads

I foråret 2017 er der planlagt tre øvelsessejladser. Det overordnede formål med sejladserne er at skabe øget fortrolighed med skibet. Har du ikke sejlet med Svartlöga før, kan øvelsessejladserne være formålstjenlige til at lære skibet og kulturen ombord at kende. Vi opfordrer alle, der påtænker at deltage i længere ture med Svartlöga (eksempelvis langfarten i 2018-2019) til at have deltaget i en kortere strækning inden afgang.

Det er fastlagt tre øvelsessejladser af 3 timers varighed. De ligger på følgende datoer:

 • 12. april 2017
 • 19. april 2017
 • 26. april 2017

Tidspunktet for alle tre sejladser er kl. 17:00-20:00. Mød gerne op 15 min. før afsejling. Husk evt. en madpakke.

Det koster 50 kr. at deltage i en øvelsessejlads. Beløbet går ubeskåret til skibets passagerforsikring.

Du kan tilmelde dig en eller flere øvelsessejladser via skemaet med sejladstilmelding.

Yderligere informationer omkring øvelsessejladserne følger herunder.

Tema: Sikker sejlads – lær at sejle med Svartlöga

Opgaver på dæk: Håndtering af tov, sejl, fortøjninger og spil.

Øvelser: Mand overbord, alarmering, organisering og udførsel af søredning.

Brand ombord: Alarmering, sikring af ombordværende, brandbekæmpelse.

Tilskadekomst ombord: Alarmering, stop ulykken, førstehjælp.

Forlade skibet: Redningsveste, nødraketter, Radio, redningsflåde.

Vi ses ombord!

Romregatta 2017

Vi gentager sidste års succes og sejler igen i år til Romregatta i Flensborg. Det er Europas største træskibsstævne, som i år ligger sidst i maj måned.

Der er afgang fra Aarhus torsdag den 25. maj kl. 07:00, hvor vi sætter kurs mod Sønderborg. Kommer du langvejs fra kan du frit overnatte på skibet onsdag-torsdag. Ved aftenstid anløber vi Sønderborg, hvor havnen summer af liv. Skibene ligger uden på hinanden i 6-8 “lag” og musik og sang lyder gennem natten.

Fredag morgen sejles første regatta til Flensborg.

Lørdag er den store Romregatta dag med stolte traditioner og mange skønne indslag. Lørdag aften er den store festaften.

Søndag den 28. maj omkring kl. 10:00 sejler vi retur mod Aarhus, hvor vi ankommer i løbet af mandag formiddag.

Sejladsen koster 500 kr. pr. dag. Hele turen ud og hjem: 1.500 kr. i alt.

Der laves mad ombord – dette og alle turens omkostninger er inkluderet i prisen.

Du kan tilmelde dig turen via skemaet med sejladstilmelding.

Arbejdsdage

I marts og april måned er der planlagte arbejdsdage på skibet. Her vil vi i fællesskab ordne nogle af de ting, der trænger til at blive ordnet på skibet.

Til arbejdsdagen søndag den 26. marts er det køjerne, der trænger til en opgradering. Der skal syes lommer og andre opbevaringsmuligheder, så der er plads til at gemme bagage mv. af vejen. Derudover skal der konstrueres opbevaring under dæk – i motorrummet.

Næste arbejdsdage er i weekenden den 22.-23. april. Her skal der laves opbevaring over dæk i form af nogle kasser, der kan surres fast under sejlads.

Alle arbejdsdage er i tidsrummet kl. 9:00-17:00.

Husk, at deltagelse i en arbejdsdag kan ombyttes til en dags sejlads med Svartlöga.

Du tilmelder dig via dette tilmeldingsskema.

Forhåndstilkendegivelse: Langfart 2018-2019

Du har muligvis hørt, at Svartlöga drager på langfart på Nordatlanten i august 2018. Hvis du er interesseret i at komme med, kan du nu tilkendegive, om du vil sejle med over Atlanten, på ø-hop i Caribien, eller om det er Grønlands natur, der lokker mest. Måske er du til lidt af det hele?

Uanset hvad, er din interesse for turen afgørende – det er nemlig dig, der skal være med til at gøre langfarten til en fantastisk en af slagsen. Der er endnu en masse forberedelser i vente, så din forhåndstilkendegivelse er vigtig for den videre planlægning af turen, som vi håber, at du vil tage del i.

Bemærk, at det er ganske uforpligtende og ikke-bindende at indsende en forhåndstilkendegivelse. Det er blot for at give et fingerpeg om, hvordan interessen for turen er. Giv din mening til kende ved at udfylde skemaet her.

I fællesskab tager vi hul på forberedelserne til langfarten med en workshop d. 26. februar, som vi håber du vil deltage i. Læs mere og tilmeld dig workshoppen her.

Workshop om langfart

Som led i forberedelserne til langfarten i 2018-2019 faciliterer Svartlögas Venner en workshop. Workshoppen har til formål at sætte fokus på nogle af de destinationer, som Svartlöga kommer forbi under den 15 måneder lange sejlads.

Foruden at blive klogere på, hvad de forskellige destinationer har at byde på, kan du samtidig få sat ansigt på nogle af de andre deltagere, som også sejler med på langfarten. Hvis du endnu ikke ved, hvilke(n) del(e) af turen du skal sejle med på, er workshoppen en kærkommen lejlighed til at blive klogere på netop dette.

Til dig der godt ved, hvor du vil sejle med fra og til, er det en god lejlighed til at dykke dybere ned i nogle af de fantastiske destinationer, som Svartlöga aflægger besøg i løbet af 2018 og 2019. Hvis du ligger inde med spændende viden eller fun facts, er workshoppen prime time for dig, hvor du kan delagtiggøre os andre i alt det, vi ikke vidste om Halifax (f.eks. at byen har det højeste antal pubs per indbygger i hele Canada) og andre steder.

NB: Medbring gerne en bærbar computer til research.

Workshoppen finder sted søndag den 26. februar 2017 kl. 11:00-15:00 i TSA’s klubhus. Der bliver serveret sandwich til frokost, og der vil være mulighed for at købe øl og vand. Tilmeld dig workshoppen via kontaktformularen eller send Henrik en mail på henrik@svartloga.dk senest 3 dage før.

Udfyld meget gerne skemaet med forhåndstilkendegivelse inden workshoppen. På baggrund heraf har vi mulighed for at danne os et overblik over interessen for de forskellige togter på forhånd.

Festelavnskur

Lørdag den 25. februar 2017 afholdes en kombineret nytårskur og fastelavnsfest: Festelavnskur. Som medlem af Svartlögas Venner er du naturligvis inviteret. Herligheden starter kl. 16:00 hvor foreningen byder på en velkomstdrink, inden vi slår “skibskatten af tønden”.

Kom udklædt (der er præmier på højkant for bedste udklædning!) og medbring en ret til fællesbordet samt egne drikkevarer og service. Medbring også gerne et par udprintede billeder fra en eller flere tidligere sejladser, som du har deltaget i. Formuler gerne et spørgsmål der er tilknyttet billedet.

Du kan tilmelde dig via kontaktformularen eller ved at sende Henrik en mail på henrik@svartloga.dk senest 3 dage før. Hvis du ønsker at overnatte på skibet, oplys da venligst om dette ved tilmelding.