Generalforsamling 2014

Det er ved at være tid til den første generalforsamling, siden “Svartlögas Venner” blev stiftet i sommeren 2013. Generalforsamlingen løber af stablen fredag den 2. maj kl. 19:00 på Svartlöga, Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C.
På dagsordenen er:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Regnskab for sidste regnskabsår
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  6. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af eventuelle bestyrelses suppleanter
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter
  9. Valg af revisor og af revisorsuppleant
  10. Eventuelt
Generalforsamlingen er en glimrende lejlighed til at komme med dine idéer til, hvad der fremadrettet skal ske af aktiviteter omkring det gode skib. Samtidig er dette en kærkommen lejlighed til at indbetale det symbolske kontingent på 100 kr. for endnu et år i foreningen (reg. nr.: 6114 og kontonr.: 000 8484147). Dette bedes være indbetalt senest 30. april.
Af praktiske grunde bedes du venligst tilmelde dig generalforsamlingen her, så vi ved, om vi kan være på skibet, eller om vi skal afholde generalforsamlingen et andet sted:
De bedste hilsner,
Bestyrelsen

Billeder fra Tall Ships Race-arrangement

I går aftes blev der afholdt et arrangement i Træskibsforeningen i Aarhus, hvor spejderskibet Klitta og Svartlöga berettede om deres deltagelse i TalIMG_0022l Ships Race 2013.

Som billedet her viser, var klubhuset godt fyldt med folk fra nær og fjern. Der blev fortalt historier og vist billeder og video fra livet ombord, som viste Østersøen fra sin bedste og værste side.
Var du ikke selv til stede (eller vil du bare gerne se billederne igen), kan du finde Svartlögas billeder og videoer inde i vores galleri eller på dette link.

Tegne-, grafik- og akvarelkursus til søs

Her til sommer kan du komme på et enestående tegne-, grafik- og akvarelkursus ombord på Svartlöga ledsaget af kunsteren Hans Krull. Hans vil give kyndig vejledning i tegning, maling og linoliumssnit – alt sammen rammesat af vidunderlige og historiske omgivelser i det sydfynske øhav. Gå ikke glip af dette eventyrlige og enestående togt!

For flere informationer og tilmelding, hent kursusfolderen her:

Foredrag og Billedeshow om Svartlögas deltagelse i Tall Ship Races 2013

Torsdag den 6. Februar kl. 19.00 i Træskibsforeningens lokaler, på Fiskerivej 32 holder Spejderskibet “Klitta” sammen med  “Svartlöga” et foredrag / billedshow om vores deltagelse i TSR 2013.

Vi fortæller lidt om baggrunden for Tall Ship Races, og viser billeder og film, samt fortæller om oplevelser i land og til søs.
Tilmelding for folk med relation til Svartlöga:
(Medlemmer af TSA tilmeldes på TSA Hjemmesiden.)