Generalforsamling 2016

Sommeren står for døren, og det er ved at være tid til den årlige generalforsamling i Svartlögas Venner. Generalforsamlingen løber af stablen fredag den 3. juni kl. 19:00 på Svartlöga, Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C. På dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Regnskab for sidste regnskabsår
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  6. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af eventuelle bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter
  9. Valg af revisor og af revisorsuppleant
  10. Eventuelt
Generalforsamlingen er en glimrende lejlighed til at blive orienteret om det forgangne år og til at komme med dine idéer til, hvad der fremadrettet skal ske af aktiviteter omkring det gode skib. Har du endnu ikke indbetalt det symbolske kontingent på 100 kr. for endnu et år i foreningen, er det en kærkommen lejlighed til at gøre det. Du kan læse mere om medlemskab i foreningen her.

NB: Hvis du er blevet medlem i Svartlögas Venner efter 30. september 2015, gælder dit medlemskab hele 2016, jf. foreningens vedtægter.

Af praktiske grunde bedes du venligst tilmelde dig generalforsamlingen, så vi ved, om vi kan være på skibet, eller om vi skal afholde generalforsamlingen et andet sted. Send din tilmelding til Henrik på henrik@svartloga.dk.

Dagen efter generalforsamlingen afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde.

Romregatta 2016

Foråret byder på endnu en sejlads, der denne gang går til Flensborg. Her er det tid til den årlige romregatta, der er Europas største træskibsstævne. Det skal Svartlöga naturligvis deltage i.

Vi sejler fra Aarhus onsdag den 4. maj kl. 17:00 (mød gerne et par timer før til klargøring af skibet). Fredag den 6. maj løber regattaen Sønderborg-Flensborg af stablen, som vi planlægger at tage del i. Vi er tilbage i Aarhus mandag den 9. maj.

For at turen gennemføres, skal vi gerne være 10-12 stykker. Turen har en dagspris på 350 kr. (inkluderer mad, forsikring m.m.). Har du deltaget i arbejdsdage med skibet og optjent sejltid, er det en skøn mulighed for at komme til søs med Svartlöga.

Kontakt Henrik for at melde dig til turen. Vi glæder os til at se dig ombord!

Læs mere om romregattaen på hjemmesiden:
www.rumregatta.de

Langfartsmøde med Opal

Som opvarmning til Svartlögas sejltur på Nordatlanten i 2018 indleder vi en foredragsrække med temaet langfart som omdrejningspunkt. Foredragsrækken har til formål at introducere til forskellige destinationer samt at forberede til langfart i al almindelighed.

Det første foredrag i rækken er med skonnerten Opal. Her vil Lise og Jakob vise billeder og fortælle om deres mangeårige erfaringer. Opal har krydset Atlanten adskillige gange, sejlet i Syd- og Mellemamerika, Caribien og Nordatlanten. Skibet fungerer i dag som hvalsafari-skib med base på Island.

Lise og Jakob har mange års erfaring med sejlads og alt hvad dertil hører, så vi ser meget frem til at byde dem velkommen til at indlede denne foredragsrække. Det foregår i Træskibsforeningens klubhus søndag den 6. marts kl. 19:00.

Tilmelding er ikke påkrævet – du møder bare op. Tag gerne din kæreste eller gode ven under armen. Der er dog lavet en Facebook-begivenhed, hvor du kan se, hvem der ellers deltager.

opal

Medlemssejlads: Bedding på Ærø

Det er godt et par år siden, at Svartlöga sidst var på bedding. I 2013 havde vi et flot besøg på Grenaa Værft i høj solskin. I år har vi besluttet at prøve noget nyt, så vi drager sydpå, nærmere betegnet Ærøskøbing.

Vi sejler fra Aarhus den 19. marts og forventer at ankomme i løbet af den 20. Herefter står den på arbejde, inden vi sejler retur til Aarhus omkring den 29. marts. Både ud- og hjemturen er oplagte muligheder for at deltage i god sejlads og at lære skibet og besætningen bedre at kende. Der er mulighed for at arbejde ombord for derved at optjene sejltid, og derudover er det selvfølgelig en skøn lejlighed til at få en dejlig sejltur med øvelse i fokus.

Hvis du er interesseret i at deltage – enten hele turen eller delvist – så send en flaskepost af sted via kontakt-siden eller send en mail til Henrik på henrik@svartloga.dk.

Nedenfor er en stump video fra sidste værftophold i Grenaa, hvor vi formåede at bundmale på under 20 sekunder (!).

Kontingent 2016

Vi går så småt mod lysere tider. Det betyder, at vi nærmer os sejlsæsonen. Husk, at du for at kunne sejle med og deltage i aktiviteter omkring Svartlöga skal være medlem i foreningen. Har du endnu ikke indbetalt kontingent for 2016, så følger her en venlig påmindelse. Se nærmere på siden om medlemskab.

Julehygge og langfart

Så er det blevet december – en måned der for mange betyder hygge, overraskelser og gaver. På Svartlöga er det ingen undtagelse. Vi vil gerne invitere alle interesserede ombord på skibet til en eftermiddag i hyggens tegn, hvor vi løfter sløret for en forestående sejltur, der blandt andet indbefatter caribiske sandstrande og grønlandsk havgus.

Arrangementet løber af stablen søndag den 13. december kl. 14:00-17:00 på skibet. Planen er følgende:

kl. 14:00: Glögg og æbleskiver
kl. 15:00: Sejladsplanen for “Nordatlanten rundt” præsenteres

Tilmelding er ikke påkrævet – du/I kan fint bare møde op. Der er dog lavet en Facebook-begivenhed, hvor du kan se, hvem der ellers deltager.