Medlemskab

For at sejle med Svartlöga skal du være medlem af Sejladsforeningen Svartlögas Venner (SSV). Proceduren for indmelding er beskrevet på denne side.

  • Det koster kr. 100,- pr. år at være medlem i Svartlögas Venner.
  • Som medlem betaler du foruden det årlige kontingent et beløb pr. sejlads, som du deltager i. Beløbet oplyses forud for en sejlads og afhænger af forplejning og sejladens varighed.
  • Som medlem bliver du løbende underrettet om foreningens aktiviteter via vores nyhedsbrev (tilmelding nedenfor). Nyhedsbrevet udsendes pr. e-mail cirka 5-10 gange årligt og kan til enhver tid afmeldes.
  • Som medlem accepterer du foreningens vedtægter (kan læses her).
  • Melder du dig ind efter 30. september gælder dit medlemskab resten af året + det følgende kalenderår.
  • Ønsker du stemmeret til generalforsamlingen, skal kontingentet være indbetalt senest 5 dage inden afholdelsen heraf.

Kontingent

Du kan betale kontingentet på 100 kr. direkte via hjemmesiden nedenfor. Vælg, om du vil betale kontingent som abonnement, der automatisk trækkes én gang om året, eller som engangsbetaling:

 

Årligt abonnement
Engangsbetaling

 

 

Du kan også indbetale kontingent ved bankoverførsel på 100 kr. til følgende konto:

Reg. nr.: 6114
Kontonr.: 0008484147


Nyhedsbrev

For at vi kan underrette dig om foreningens aktiviteter, herunder sejladser, bedes du venligst tilmelde dig foreningens nyhedsbrev herunder.