Vilkår for tilmelding til langfart med Svartlöga 2018-2019

I august 2018 drager Svartlöga på langfart. Nedenfor er skitseret hvordan tilmelding og betaling til turen forløber.

Medmindre andet er skriftligt aftalt med Svartlöga, gælder nedenstående vilkår for gaster, der deltager på langfarten.

Tilmelding

Turen er inddelt i 14 togter. Du kan tilmelde dig et eller flere togter via tilmeldingsformularen. Efter din tilmelding vurderer skibet bemandingen. Da det er vigtigt, at der hele tiden er tilstrækkeligt med sejladskyndige folk ombord, vurderes bemandingen ombord inden du modtager en bekræftelse på din tilmelding. Når du har modtaget din bookingbekræftelse er det tid til at indbetale depositum. Når dit depositum er modtaget, er du sikret plads ombord.

Man deltager minimum på ét togt af cirka 4 ugers varighed.

Økonomi

Grundprisen er 450 kr. pr. døgn. Prisen er uafhængig af om der sejles, ligges for anker, eller om skibet er i havn. Nedenfor er oplistet, hvad dagsprisen indbefatter.

Eksempel 1: En måned (30 dage) koster 30 x 450 kr. = 13.500 kr.

Grundprisen dækker følgende:

 • Køje (fast køje eller hængekøje)
 • Kost ombord
 • Kaffe, te, vand
 • Udgifter til havnepenge/indklarering
 • Brændstof
 • Diverse løbende reparationer
 • Diverse grundabonnementer for kommunikationssystemerne. Ønskes der afsendelse/modtagelse af private mails og telefonopkald via skibets satellitforbindelse, betales for den aktuelle trafik (pr. tegn/minutpris).

Skibets ledelse fordeler køjepladser efter bedste skøn. Rokader undervejs må imødeses af hensyn til optimering af køjefordelingen.

Rabatter

Ved deltagelse i mere end 12 uger gives der 10% rabat på den efterfølgende tid ombord.

Eksempel 2: 6 måneders sejlads (24 uger/168 dage) koster 84 x 450 kr. + 84 x 405 kr. = 71.820 kr.

For børn under 12 år gives en rabat på 50% af dagsprisen. Er barnet fyldt 12 år betales fuld pris. Børnerabat forudsætter, at barnet kan sove i børnekøje (der er 3 børnekøjer i alt).

Depositum

Ved tilmelding betales et depositum på 50% af prisen af hele tilmeldingens beløb.

Eksempel 3: 8 ugers sejlads (56 dage) skal forudbetales 56 x 450 kr. x 50% = 12.600 kr.

Betaling

Betaling skal ske til skibets ejer og reder, Henrik Grønborg. Deltagerbetalinger går udelukkende til at dække omkostningerne ved at gennemføre sejladsen.

Depositum skal være indbetalt senest 7 dage efter du har modtaget bookingbekræftelsen.

Anfør venligst navn og togtnr. ved overførsel.

Depositum indbetales til følgende konto:

Reg. nr.: 6114

Kontonr.: 9042095990

Restbetaling forfalder 2 måneder før togtstart.

Restbetalingen indbetales på en særskilt konto. Oplysninger herom sendes efter depositum er betalt.

Aflysning

Såfremt en gast annullerer sin deltagelse, sker der en tilbagebetaling efter følgende retningslinjer.

 • Afmelding indtil 4 måneder før påmønstring: 90% depositum returneres.
 • Afmelding indtil 3 måneder før påmønstring: 50% af depositum returneres.
 • Afmelding indtil 2 måneder før påmønstring: 25% af depositum returneres.

Eventuelt indbetalt restbeløb returneres ubeskåret. Dog ved afmelding mindre end 1 måned før påmønstring returneres hverken depositum eller restbeløb.

Hvis skibet ser sig nødsaget til at aflyse et eller flere togter, returneres det fulde beløb (depositum + restbeløb).

Forsinkelser

Skibet forpligter sig til at nå de aftalte destinationer til den aftalte tid. Såfremt skibet bliver forsinket som følge af uvejr, nedbrud på maskiner, skrog eller rig, eller der opstår alvorlig sygdom ombord, holdes de berørte gaster orienteret via mail, hjemmeside og AIS track. Skibets sejlplan søges genoptaget hurtigst muligt.

Berørte gaster kan kompenseres for deres udgifter med 50% af den fulde dagspris (450 kr.) i de berørte dage, dog højst 7 dage i alt.

Eksempel 4: 7 døgns forsinkelse kompenseres med 7 x 450 kr. x 50% = 1.575 kr.

På- og afmønstring

Inden påmønstring forventes det, at gasten har gennemlæst og overholder retningslinjerne i Svartlögas gastehåndbog. Gastehåndbogen kan findes her.

Det tilstræbes, at skibet ligger i havn i minimum 3 dage, når der på- og afmønstres. Berørte gaster orienteres i alle tilfælde.

Tidspunkt for på- og afmønstring er kl. 12:00 lokal tid:

 • Gaster der påmønstrer er velkomne ombord efter kl. 12.00 på dagen for crew change.
 • Gaster der afmønstrer må være parat til at forlade skibet senest kl. 12.00 på dagen for crew change.

Efter afmønstring er eventuel yderligere overnatning i land for egen regning. Overnatning i land indtil påmønstring er ligeledes for egen regning.

Diverse informationer og dokumenter

Kaptajn, Henrik Grønborg, er skibets øverste myndighed.

Gaster er selv ansvarlige for visum, hvor dette er påkrævet. ESTA-ansøgning til USA kan ansøges via dette link: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html

Kopi af gyldigt pas og visum (hvis dette er påkrævet) skal være skibet i hænde senest 4 uger før påmønstring. Vær opmærksom på udløbsdato på pas. Dokumentation sendes til Henrik: henrik@svartloga.dk

Gaster er selv ansvarlige for at booke rejse til og fra på- og afmønstringsdestination.

Svartlöga opfordrer til, at der bookes åbne flybilletter, som mod betaling kan ændres. Svartlöga dækker ikke omkostninger forbundet med eventuel ombooking, men kompenserer alene ud fra ovennævnte retningslinjer i afsnittene “Aflysning” og “Forsinkelser”.

Gaster skal inden påmønstring selv have tegnet rejseforsikring, der dækker syge-/hjemtransport fra de tilmeldte destinationer. Dokumentation for rejseforsikring skal være skibet i hænde senest 4 uger før påmønstring. Dokumentation sendes til Henrik: henrik@svartloga.dk

 

Vilkårene er vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. september 2017.