Generalforsamling 2014

Det er ved at være tid til den første generalforsamling, siden “Svartlögas Venner” blev stiftet i sommeren 2013. Generalforsamlingen løber af stablen fredag den 2. maj kl. 19:00 på Svartlöga, Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C.
På dagsordenen er:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Regnskab for sidste regnskabsår
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  6. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af eventuelle bestyrelses suppleanter
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter
  9. Valg af revisor og af revisorsuppleant
  10. Eventuelt
Generalforsamlingen er en glimrende lejlighed til at komme med dine idéer til, hvad der fremadrettet skal ske af aktiviteter omkring det gode skib. Samtidig er dette en kærkommen lejlighed til at indbetale det symbolske kontingent på 100 kr. for endnu et år i foreningen (reg. nr.: 6114 og kontonr.: 000 8484147). Dette bedes være indbetalt senest 30. april.
Af praktiske grunde bedes du venligst tilmelde dig generalforsamlingen her, så vi ved, om vi kan være på skibet, eller om vi skal afholde generalforsamlingen et andet sted:
De bedste hilsner,
Bestyrelsen