Til alle som har interesse i Svartlögas fremtid

Svartlögas fremtid, er en nyopstartet forening, som arbejder på at få skibet hjem til Aarhus efter forliset i Holland d. 25. august 2018.
Foreningen vil drive og eje skibet og har følgende visioner om fremtiden med det:

“Et frivilligt baseret samarbejdsprojekt som går ud på, at genopbygge det forliste skib Svartlöga. Qua skibets historie er dette et unikt projekt, som også i fremtiden vil vidne om robusthed, kvalitet og det gamle håndværk, men samtidig have en moderne, handlekraftig og modig tilgang til processen. Skibet her, formår at binde forskellige udtryk og forskellige mennesker sammen. Et eksempel på, hvordan det maritime også kan være en del af samtiden, med bl.a. kunst og
kultur ombord.”

Økonomien
er et af områderne der skal fokuseres på.

Vi har på nuværende tidspunkt, umotiveret modtaget 148.000 kr i støtte. Vi
mangler ca. 200.000 kr. yderligere til første fase.
Første fase går ud på, at få skibet gjort flydende og løftet i vandet i Holland. Det vil kræve 1-2 ugers arbejde dernede (her mangler stadig frivillige hænder).
Derefter skal den bugseres til Danmark, eller ved nærmere undersøgelser, måske drives for egen motorkraft.

Medlemsskab
Vi bestræber os på, i fremtiden, at kunne tilbyde medlemmer meget af det som Svartlöga også stod for før. Det gode samvær, håndværk, videndeling og sømandsskab. Derudover tillægger vi medlemmerne muligheden for at bruge skibet til begivenheder.

Vi håber også på at forskibet kan blive et mere åbent rum, hvor man kan afholde arrangementer af social karakter såsom; koncerter, udstillinger, foredrag, workshops, fester, middagsselskaber m.m. for medlemmer.

Vi har i sinde at gå frem i den rigtige rækkefølge, men med tiden håber vi selvfølgelig på at skibet igen, kan bevæge sig ud af havnen på nye eventyr.

Vi er i øjeblikket ved at formulere forskellige niveauer af medlemsskaber hvilket vi vil præsentere på den ekstraordinære generalforsamling (dato kommer snart).

I den nystiftede bestyrelse har vi allerede besluttet at gå videre med første fase, at få skibet hjem til Aarhus. For at få lidt ro i sjælen, har vi dog brug for at høre fra jer, både tidligere medlemmer, og nye interesserede, hvor mange af jer der tænker at kunne bidrage på en eller anden måde:

  • Er det at kunne tage en tur med til Holland og hjælpe med at rydde op, male
    og kalfatre
  • Har du noget materiale, en generator eller pumpe vi kan låne
  • Kan du hjælpe os med at søge fonde
  • Kan du deltage i arbejdsdage
  • Kan du hjælpe med at organisere

Vi har i foreningen, afholdt et stiftende bestyrelsesmøde og snart indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling. Her får i mulighed for, at møde op og høre nærmere om situationen og evt. selv stille op til ledige poster i bestyrelsen.

Vil man have mere information, tilsendt vedtægter og referater eller se billeder af skibets nuværende tilstand, så kontakt bestyrelsen på mail: svartlogasfremtid@gmail.com

De bedste hilsner fra
Svartlögas fremtid

Bestyrelse: Rasmus velling, Mette Klith, Dina Nielsen, Oscar Yran, Sara Grønborg, Hanne Møller, Finn Larsen

Desuden skal vi hilse fra Henrik og Ella og meddele at alle forhandlinger med skibets forsikring er afsluttet, hvilket er rigtig dejligt for dem.

Derudover vil Ella og Henrik støtte op om den nye forening og hjælpe så godt de kan, dog uden at gå ind i bestyrelsesarbejdet, hvor der må nye kræfter til.