Nedlæggelse af Svartlögas Venner og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer af Svartlögas Venner,

Vi har på et bestyrelsesmøde diskuteret, hvad der skal ske med vores forening. Da vi ikke længere mener, at vi kan opfylde formålet med foreningen har vi i bestyrelsen besluttet af opløse foreningen. Ifølge vedtægterne for foreningen skal det ske på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Da vi har fundet det praktisk at lægge de to generalforsamlinger i umiddelbar forlængelse af hinanden inviterer vi derfor til første ekstraordinære generalforsamling søndag d. 20. januar 2019 kl. 13:00 og anden ekstraordinære generalforsamling kl. 14:00. Møderne foregår på Emborgvej 97, Alken, 8660 Skanderborg.

Hvis der er nogle som har nogle kommentarer eller indvendinger til opløsningen, eller punkter til dagsordenen, så modtager vi dem meget gerne på mail til henrik@svartloga.dk. Vedtægter og dagsorden kan læses her http://svartloga.dk/foreningen/vedtaegter/

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Beretning og regnskab
3. Forslag om nedlæggelse af foreningen Svartlögas venner

Vi vil i bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at opfordre jer som vil følge næste kapitel i Svartlögas rejse til at melde jer ind i den nye forening Svartlögas Fremtid. Se mere her: https://www.facebook.com/groups/svartlogasfremtid/