Bestyrelse

Formand
Ella Jørgensen

Næstformand
Lena Nansen

Kasserer
Henrik Grønborg

Menige medlemmer
Kristian Langhoff Sørensen
Jeppe Guldager
John Hansen
Lene Bach Bay
Mette Hein Klith
Rasmus Velling

Suppleanter
Urban Engberg