Medlemskab

For at sejle med Svartlöga skal du være medlem af Sejladsforeningen Svartlögas Venner (SSV). Proceduren for indmelding er beskrevet på denne side.

  • Det koster kr. 100,- pr. år at være medlem i Svartlögas Venner.
  • Som medlem betaler du foruden det årlige kontingent et beløb pr. sejlads, som du deltager i. Beløbet oplyses forud for en sejlads og afhænger af forplejning og sejladens varighed.
  • Som medlem bliver du løbende underrettet om foreningens aktiviteter via vores nyhedsbrev (tilmelding nedenfor). Nyhedsbrevet udsendes pr. e-mail cirka 5-10 gange årligt og kan til enhver tid afmeldes.
  • Som medlem accepterer du foreningens vedtægter (kan læses her).
  • Melder du dig ind efter 30. september gælder dit medlemskab resten af året + det følgende kalenderår.
  • Ønsker du stemmeret til generalforsamlingen, skal kontingentet være indbetalt senest 5 dage inden afholdelsen heraf.

Kontingent: Du kan betale kontingentet på 100 kr. direkte via hjemmesiden nedenfor. Vælg, om du vil betale kontingent som abonnement, der automatisk trækkes én gang om året, eller som engangsbetaling:

Årligt abonnement


Engangsbetaling


 

Du kan også indbetale kontingent ved bankoverførsel på 100 kr. til følgende konto:

Reg. nr.: 6114
Kontonr.: 0008484147


Nyhedsbrev: For at vi kan underrette dig om foreningens aktiviteter, herunder sejladser, bedes du venligst tilmelde dig foreningens nyhedsbrev herunder.

Gastebørs: Hvis du samtidig tilmelder dig Svartlögas gastebørs, vil du modtage information forud for sejladser, hvor der er behov for ekstra besætning.

Gastebørs