Gastehåndbog: Langfart 2018-2019

Personlige forhold og forberedelser inden afsejling

Bagage

Når du sejler, er der begrænset plads til de mange mennesker ombord. Det betyder, at der må økonomiseres med pladsen. Derfor bedes du pakke, så bagagen til alle tider kan opbevares i køjen. Tænk i lag-på-lag; pak smart og let til forholdene. Både af praktiske- og sikkerhedsmæssige årsager bedes du pakke i en blød, sammenfoldelige rejse- eller sportstaske.

 

Med mindre andet er skriftligt aftalt med kaptajnen, følger bagagen den rejsende. Du kan altså ikke få bagagen opmagasineret eller lægge den på skibet, før du påmønstrer.

 

Væsentlige ting at tænke på inden afsejling

Svartlöga har en forsikring, der dækker skibet, skrog og rig, samt udstyr og ansvar, hvis vi skulle være årsag til skader på andre skibe eller havneanlæg.

 

Du er dog selv ansvarlig for at tegne en rejseforsikring, der dækker syge-/hjemtransport under sejladsen. De fleste normale rejseforsikringer dækker, men det er vigtigt, at du sikrer dig, at dit forsikringsselskab ikke ansvarsfraskriver sig sejlads, og at den gælder i alle de lande, som du kommer til at besøge under togterne. Det vil også være en god idé at tegne en personlig ulykkesforsikring. Vær dog opmærksom på, at nogle årsrejseforsikringer ofte ikke dækker i længere tid.

Svartlöga har indgået et samarbejde med SafeAway, der yder 10 % på de priser, man kan finde på SafeAways hjemmeside:

www.safeaway.dk

 

Foruden en opdateret vaccine mod difteri og stivkrampe, kan det på nogle af de besøgte destinationer være nødvendigt med en række vaccinationer. Du bør derfor opsøge din læge for at blive orienteret om, hvilke vaccinationer der er relevante for netop dit togt. Husk at medbringe den opdaterede vaccinationsattest.

 

Minipakkeliste

 • Pas med viseringer, penge og diverse billetter – se evt. Udenrigsministeriets hjemmeside desangående: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/
 • Kort og rejseguides
 • Bøger. Både skønlitteratur og fagbøger, der er aktuelle for netop dit togt.
 • Vaccinationsattest – kan evt. hentes som udskrift fra Det Fælles Medicinkort: https://fmk-online.dk/fmk/
 • Solcreme (!)
 • Personlig medicin
 • Ørepropper
 • Forslag til beklædning: et “blødt”, isolerende lag inderst, og et “hårdt”, vind/vandafvisende lag yderst. Påklædningen afhænger naturligvis af, hvilken del af turen, du deltager i.
 • Sovepose (skibet stiller et vist antal dyner til rådighed)
 • Medbring gerne et liggeunderlag til brug på dæk
 • Letter of Guarantee (kun relevant hvis du sejler uden for EU, jf. vilkår afsnit 9: Diverse informationer og dokumenter)

Livet ombord

Et skib må i sejlperioden betragtes som en sejlende ø – et lille minikollektiv, der skal fungere i alle døgnets 24 timer. Derfor er der både nogle sociale og praktiske forhold omkring livet ombord, der er gode at skrive sig bag øret.

På- og afmønstring

Tidspunkt for på- og afmønstring (crew change): kl. 12:00 lokal tid

 • Gaster der påmønstrer er velkomne ombord efter kl. 12.00
 • Gaster der afmønstrer må være parat til at forlade skibet senest kl. 12.00

Opgaver i forbindelse med på- og afmønstring:

 • Ved påmønstring: Klargøring af skibet til sejlads, herunder indkøb, sikkerhedsgennemgang, introduktion til arbejdsgange samt eventuelle reparationer
 • Ved afmønstring: Rengøring

 

Praktiske forhold

En afgørende del af oplevelsen og autenticiteten ved at være gast, er som nævnt, at vi er et fællesskab. Vi deles om alle de opgaver, der er ombord på skibet, lige fra madlavning og vedligeholdelse af båden, til rorvagt når vi sejler. Som gast skal du have lyst til at være en del af dette.

 

Når du påmønstrer skibet, vil du blive introduceret til skibets indretning, tingenes placering og væsentlige forholdsregler. Skriv dig bag øret, at reglerne er til for, at fællesskabet fungerer og for at enhver fra besætningen, til enhver tid, kan gribe ud efter og finde en bestemt ting, når den skal bruges. Det er altså en forudsætning for, at livet til søs fungerer optimalt, men er også vigtigt for at sikkerheden ombord fungerer optimalt. Ryd op og gør rent efter dig selv – husk, at tingene har sin egen plads. På et stort skib som Svartlöga findes der mange daglige gøremål ombord, som vi alle deltager i.  Det er en forudsætning for at skibet sejler og at alting fungerer optimalt.

 

Vagtplaner

Ved længerevarende sejladser, døgndrift i flere døgn, er det vigtigt at de enkelte gaster indtræder i et vagtskifte, således at ansvaret og opgaven er fordelt blandt deltagerne, og den enkelte gast også ved, hvornår der tid til afslapning og hvile.

 

På den måde etableres der en rytme i døgnet, der både giver tryghed og ro til arbejdet og efterfølgende hygge. Såfremt skibet er fuldt bemandet, giver det mulighed for at inddele vagterne i et “4 timer på og 8 timer fri” vagtskifte. Den del af besætningen der deltager i vagtskiftet bliver inddelt i 3 hold. Et hold består af følgende:

 • En teamleder med yachtskipper 3 (eller tilsvarende erfaring) og et godt kendskab til skibets funktioner
 • 1, 2 eller 3 øvrige gaster der sammensættes, så erfaringer og kompetencer fordeles bedst muligt på de 3 hold.

 

Teamlederen har ansvaret for det pågældende team, mens skipper har det overordnede ansvar for hele sejladsen og altid kan tilkaldes efter behov.

 

At indgå i et vagthold er en kærkommen mulighed for at lære alle sejladsens facetter og en stor del af det eventyr, der venter dig som gast. Her kan opgaver som at holde udkig, passe- og holde kurs samt føre logbog nævnes som nogle af de mange væsentlige sejladsopgaver.

 

Eksempel: Skifte A – 4 timer vagt og 8 timer fri

Dette vagtskifte giver en vis rytme, da døgnet følges, og du er på vagt de samme tidspunkter i løbet af et døgn.

Tid 12.00-16.00 16.00-20.00 20.00-24.00 24.00-04.00 04.00-08.00 08.00-12.00
Hold 1 Vagt Fri Fri Vagt Fri Fri
Hold 2 Fri Vagt Fri Fri Vagt Fri
Hold 3 Fri Fri Vagt Fri Fri Vagt

 

Eksempel: Skifte B – 3 timer vagt og 6 timer fri

Dette vagtskifte vælges typisk ved kortere eller mere krævende sejladser.

Tid 12.00-15.00 15.00-18.00 18.00-21.00 21.00-24.00 24.00-03.00 03.00-06.00 06.00-09.00 09.00-12.00
Hold 1 Vagt Fri Fri Vagt Fri Fri Vagt Fri
Hold 2 Fri Vagt Fri Fri Vagt Fri Fri Vagt
Hold 3 Fri Fri Vagt Fri Fri Vagt Fri Fri

Efter forholdene kan sammensættes specielle vagtskifte, f.eks.:

3 hold: 2 timer vagt og 4 timer fri

eller

2 hold: 3 timer vagt og 3 timer fri.

 

Madlavning, opvask og andre praktiske opgaver

Som det måske vigtigste skal du være indstillet på, at vi på Svartlöga værner om at spise godt. Maden laver ikke sig selv, hvorfor der dagligt nedsættes et hold til at varetage madlavning, kaffebrygning mv.. Det er en hyggelig tjans, hvor der er rig mulighed for at bidrage med egne kulinariske opskrifter og idéer. Kage gør ikke alene besætningen glad, men kan også være et vigtigt samlingspunkt i løbet af dagen. Det er i den forbindelse selvsagt, at opvask og daglig rengøring ligeledes må klares.

 

Havsalt fra hud og vådt tøj har osmotisk effekt på skibets hynder mv. – sørg derfor, så vidt muligt, at holde tingene fersk.

 

Reparationer og vedligehold

Når tingene bruges er det naturligt, at der undertiden bliver behov for udbedringer grundet slitage, vind og vejr. Under selve sejladsen på de enkelte togter vil kun det nødvendige blive vedligeholdt. Det betyder således også, at der mellem sejladserne vil blive foretaget lidt større udbedringer. Det forventes, at Svartlögas gaster tager del i disse udbedringer, da det kan være en forudsætning for skibets videre rejse. Det er, som mange af de andre opgaver, en sjov og socialopgave, der ligeledes giver indsigt i den maritime verden, hvordan et stort skib er skruet sammen og hvad der skal til, for at sejlads er muligt.

 

Brug af ressourcer

Når du opholder dig på et skib, er ressourcerne begrænset. Derfor kræver det, at besætningen hele tiden er bevidst om brugen heraf. Omend skibet er udstyret med stor batterireserve, store vandtanke mv., så er det vigtigt at strømforbrug samt brugen af ferskvand og gas begrænses.

 

På skibet går vi desuden meget op i at begrænse mængden af affald og sortere den. Det har du som gast også et ansvar for. Ombord findes instrukser til, hvordan det forskellige affald håndteres og sorteres på forsvarlig vis.

 

Alt sammen er et spørgsmål om at ændre vaner og være bevidst om, hvordan ressourcerne bruges.

 

Sikkerhedsrutiner/ medicinkiste

Sikkerheden er af højeste prioriteret på Svartlöga. Derfor findes der ombord en sikkerhedsmanual, der beskriver sikkerhedsudstyret ombord, sikkerhedsrutiner og hvordan man skal forholde sig, hvis uheldet er ude. Ved hvert crewskifte – når nye gaster påmønstrer skibet – vil der i forbindelse med velkomsten afholdes et sikkerhedskursus, således at alle gaster er rustet til uheldssituationer.

 

På Svartlöga har vi en vigtig regel: Man falder ikke overborde. Skibet har en høj lønning, og det er heller aldrig sket på Svartlöga. Derfor er det også vigtigt, at redningsveste og livline altid benyttes i mørke, under dårligt vejr og efter skippers anvisninger.

 

Det sociale liv

At bo på en båd er fantastisk. Men det er også udfordrende. Man har begrænset plads at boltre sig på og omgivelserne er uvante. Det er derfor vigtigt, at du som gast har mod og lyst til at omgås andre mennesker under disse vilkår i længere tid ad gangen. Det har dog sin klare charme, og man kommer ind på livet af sine medsejlere – på godt og ondt. Som gast har du et medansvar for, at fællesskabet fungerer. På Svartlöga værdsætter vi forskellighed, og har du særlige, sjove eller skøre evner, du har lyst til at dele med resten af besætningen, så gør det endelig! Uanset hvor engageret og socialt anlagt man er, skal man huske på, at der til tider vil være behov for lidt privatliv. Det bedste sted til dette er i køjen, i stævnen nær bovsprydet eller på skibets soldæk.

Søsyge

For de fleste kan søsyge opstå, særligt i hårdt vejr. Nogle sejlere oplever det aldrig, men langt de fleste har på et eller andet tidspunkt oplevet at blive søsyg og føle ubehag under sejlads. Nogle, selv meget erfaren sejlere, skal igennem oplevelsen og må leve med søsygen i flere døgn. For langt de fleste tilpasser kroppen sig søsygen undervejs, og de mærker ikke ubehag efterfølgende. Hvis du ved, at du kan have tendens til søsyge, kan du anskaffe dig et par seabands fra apoteket og indkøbe gode søsygepiller fra apoteket. Skibet har nødmedicin ombord, men det anbefales, at du selv medbringer søsygepiller.

 

Der findes flere husmorråd, der melder positive erfaringer ved indtagelse af ingefærkapsler, bananer og coca cola. En god regel er altid at holde sig varm og tørt påklædt, at være udhvilet og mæt. Desuden er det altid et godt råd at komme på dæk, få frisk luft og kigge på horisonten. Det kan holde flere af de værste plager fra døren og hjælpe dig til at få “søben”.

 

Rygning, alkohol og rusmidler

Hensynsfuld rygning på dækket er tilladt på anvist sted. Rygning i salonen samt under dæk er strengt forbudt. Mens vi sejler er det forbudt at være beruset. Reglen er, at så længe man er på vagt nydes alkohol i udgangspunktet ikke. Ellers nydes alkohol kun i afstemte mængder. Dog er det en tradition på Svartlöga, at vi mødes om en “sundowner”, når solen går ned.

 

Alle former for omgang, benyttelse og besiddelse af hash eller andre stoffer er selvsagt strengt forbudt. Fængselsstraffe, beslaglæggelse af skibet (og sågar ophugning) er ikke ualmindeligt, selv ved fund af meget små mængder. Overtrædelse af reglen har ikke bare konsekvenser for dig, men også den øvrige besætning, skipper og båden – tænk dig om. Overtrædelse medfører til alle tider bortvisning og afmønstring i nærmeste havn.

Seneste revision: 30. juli 2018