Seneste Nyt

Folkemøde 2017 (aflyst)

NB: Turen er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger.

Igen i år sejler Svartlöga til Folkemøde på Bornholm. Nedenfor kan du læse mere om turen.

Afsejling Aarhus
Mandag den 12. juni kl. 16:00 er der afsejling fra Aarhus mod København (Refshaleøen), hvor vi forventes at ligge fra tirsdag kl. 15:00 – 18:00.

Tirsdag kl. 18:00 sejles videre til Tejn Havn på Bornholm. Forventet ankomst er onsdag mellem 14:00 og 18:00.

Skibet sørger for alle måltider ombord på sejlads. Husk egne drikkevarer og bidrag til Sundowner.

Torsdag til søndag er der Folkemøde i Allinge, der ligger ca. 1,5 km fra Tejn havn. Skibet sørger for indkøb til morgenmad ombord.

Øvrige måltider er ikke skibets ansvar, men der kan jo aftales fællesspisning/madlavning/indkøb fra dag til dag i det omfang, der er stemning for det.

Der bliver muligvis afholdt et par møder ombord i dagtimerne – mere info herom senere.

Afsejling Bornholm
Når Folkemødet er slut om eftermiddagen søndag den 18. juni, sejler vi mod København. Forventet ankomst er mandag den 19. juni mellem kl. 13:00 og 15:00. Kl. 17:00 sejles til Aarhus, hvortil vi ankommer tirsdag den 20. juni mellem kl. 14:00 og 16:00.

Priser

 • Aarhus – København: 400 kr.
 • København – Tejn Havn: 400 kr.
 • Tejn Havn (onsdag-torsdag): 400 kr.
 • Køje og morgenmad torsdag-søndag (3 døgn). Her er prisen 667 kr. pr. døgn (i alt 2000 kr. for 3 døgn).
 • Tejn Havn – København: 400 kr.
 • København – Aarhus : 400 kr.

Deltagelse i hele turen koster i alt 4.000 kr.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig turen via skemaet med sejladstilmelding.

Sommersejlads 2017

I juli måned drager Svartlöga på sommersejlads til Norges sydkyst og Sveriges vestkyst. Efter sigende nogle af de smukkeste områder i Skandinavien. Nedenfor kan du læse mere om turen og tilmelde dig.

Den overordnede rute er, at vi sejler til Krageøen på Sydkysten af Norge (ved Kristianssand). Her deltager vi i en regatta og går derefter til Oslo, hvor vi vil ligge i nogle dage. Derefter sejles ned langs den svenske vestkyst. Syd for Göteborg sejler vi via Anholt hjem igen mod Aarhus.

Sejladsplan
Afsejling fra Aarhus søndag den 2. juli kl. 07:00 mod nord.

Ankomst til Krageøen tirsdag den 4. juli.

Ankomst til Oslo lørdag den 8. juli.

Skibet ligger i Oslo til tirsdag den 11. juli, hvorfra vi afsejler kl. 12:00 og går ud af Oslofjorden ned langs Sveriges vestkyst.

Vi Sejler forbi Svinesund, Marstrand og er i Göteborg mandag den 17. juli sidst på dagen.

Tirsdag fortsætter vi ned langs skærgårdskysten og mod Anholt. Forventet ankomst i Aarhus torsdag den 20. juli om aftenen.

Skibet sørger for alle måltider ombord, husk egne drikkevarer og sundowner.

Pris og forudsætninger
Sommersejlads koster 400 kr. pr døgn.

For alle sejladser er det en forudsætning, at du er medlem af foreningen.

Sejladserne gennemføres, hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldte til de enkelte ture. Det betyder, at minimum 10 personer skal deltage i hele sejladsen (dvs. 10 i gennemsnit pr. uge).

Tilmelding
Du kan tilmelde dig turen via skemaet med sejladstilmelding.

Generalforsamling 2017

Sommeren nærmer sig så småt, og det samme gør generalforsamlingen i Svartlögas Venner. I år er formand og kasserer på valg, og derudover er der plads til flere i bestyrelsen. Generalforsamlingen finder sted torsdag den 4. maj kl. 19:00 på Svartlöga, Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C.

På dagsordenen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Regnskab for sidste regnskabsår
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
 6. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse
 7. Revidering af foreningens vedtægter
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af eventuelle bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af bestyrelsessuppleanter
 10. Valg af revisor og af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen er en glimrende lejlighed til at blive orienteret om det forgangne år og til at komme med dine idéer til, hvad der fremadrettet skal ske af aktiviteter omkring skibet.

Af praktiske grunde bedes du venligst tilmelde dig generalforsamlingen, så vi ved, om vi kan være på skibet, eller om vi skal afholde det andetsteds. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen via dette skema.

Kontingent

Om få uger afvikles årets første sejlads med Svartlöga. For at deltage i sejladser med skal du være medlem i foreningen. Du kan stadig nå at indbetale det symbolske kontingent på 100 kr. for sejlsæsonen 2017, hvis ikke du allerede har gjort det. Du kan læse mere om medlemskab i foreningen her.

NB: Hvis du er blevet medlem i Svartlögas Venner efter 30. september 2016, gælder dit medlemskab hele 2017, jf. foreningens vedtægter.

Øvelsessejlads

I foråret 2017 er der planlagt tre øvelsessejladser. Det overordnede formål med sejladserne er at skabe øget fortrolighed med skibet. Har du ikke sejlet med Svartlöga før, kan øvelsessejladserne være formålstjenlige til at lære skibet og kulturen ombord at kende. Vi opfordrer alle, der påtænker at deltage i længere ture med Svartlöga (eksempelvis langfarten i 2018-2019) til at have deltaget i en kortere strækning inden afgang.

Det er fastlagt tre øvelsessejladser af 3 timers varighed. De ligger på følgende datoer:

 • 12. april 2017
 • 19. april 2017
 • 26. april 2017

Tidspunktet for alle tre sejladser er kl. 17:00-20:00. Mød gerne op 15 min. før afsejling. Husk evt. en madpakke.

Det koster 50 kr. at deltage i en øvelsessejlads. Beløbet går ubeskåret til drift af skibet.

Du kan tilmelde dig en eller flere øvelsessejladser via skemaet med sejladstilmelding.

Yderligere informationer omkring øvelsessejladserne følger herunder.

Tema: Sikker sejlads – lær at sejle med Svartlöga

Opgaver på dæk: Håndtering af tov, sejl, fortøjninger og spil.

Øvelser: Mand overbord, alarmering, organisering og udførsel af søredning.

Brand ombord: Alarmering, sikring af ombordværende, brandbekæmpelse.

Tilskadekomst ombord: Alarmering, stop ulykken, førstehjælp.

Forlade skibet: Redningsveste, nødraketter, Radio, redningsflåde.

Vi ses ombord!

Romregatta 2017

Vi gentager sidste års succes og sejler igen i år til Romregatta i Flensborg. Det er Europas største træskibsstævne, som i år ligger sidst i maj måned.

Der er afgang fra Aarhus torsdag den 25. maj kl. 07:00, hvor vi sætter kurs mod Sønderborg. Kommer du langvejs fra kan du frit overnatte på skibet onsdag-torsdag. Ved aftenstid anløber vi Sønderborg, hvor havnen summer af liv. Skibene ligger uden på hinanden i 6-8 “lag” og musik og sang lyder gennem natten.

Fredag morgen sejles første regatta til Flensborg.

Lørdag er den store Romregatta dag med stolte traditioner og mange skønne indslag. Lørdag aften er den store festaften.

Søndag den 28. maj omkring kl. 10:00 sejler vi retur mod Aarhus, hvor vi ankommer i løbet af mandag formiddag.

Sejladsen koster 500 kr. pr. dag. Hele turen ud og hjem: 1.500 kr. i alt.

Der laves mad ombord – dette og alle turens omkostninger er inkluderet i prisen.

Du kan tilmelde dig turen via skemaet med sejladstilmelding.

Arbejdsdage

I marts og april måned er der planlagte arbejdsdage på skibet. Her vil vi i fællesskab ordne nogle af de ting, der trænger til at blive ordnet på skibet.

Til arbejdsdagen søndag den 26. marts er det køjerne, der trænger til en opgradering. Der skal syes lommer og andre opbevaringsmuligheder, så der er plads til at gemme bagage mv. af vejen. Derudover skal der konstrueres opbevaring under dæk – i motorrummet.

Næste arbejdsdage er i weekenden den 22.-23. april. Her skal der laves opbevaring over dæk i form af nogle kasser, der kan surres fast under sejlads.

Alle arbejdsdage er i tidsrummet kl. 9:00-17:00.

Husk, at deltagelse i en arbejdsdag kan ombyttes til en dags sejlads med Svartlöga.

Du tilmelder dig via dette tilmeldingsskema.