Historien om en mast

Masterne tager form
Masterne tager form

Allerede ved køb af skibet i 2005 var det en afgørende faktor at vurdere skibets form, i forhold til at gøre det til et sejlførende fartøj (det der betyder noget er, hvordan skibet “slipper” vandet i fart). Vi sejler ca. 8 knob, før vi sætter en hæk bølge, hvilket er der, hvor modstanden i vandet kommer synligt til udtryk.

Da masterne skulle være af ét stykke træ, var det en udfordring at finde så store træer, og der har jeg været så heldig at have gode kontakter til skovfolk: Skoventreprenør Jørgen Brandt fra Løve introducerede mig til skovejere og skovriddere i Silkeborgs omegn, og efter en lang dag og besøg i 4 skove, fandt vi de perfekte træer hos Linå Vester Skov. Her blev to 138 år gamle træer udvalgt, men først efter fremvisning af tegninger af skib, og præsentation af skibet og visioner, lykkedes det at få lov at købe de fine stammer (sådan at forstå, at de da ikke bare skulle gå til fremstilling af gulvbrædder!).

Træerne blev fældet af professionelle skovfolk og leveret til “kørefast” vej, hvorefter specialtransport med gult blink, følgevogn, kranbil og blokvogn, bragte træerne til Nordre Mole på Træskibshavnen (som en hel vindmølle transport).

Træerne blev fældet midt i februar 2009 og bearbejdet fra midt april, og 7 uger efter var de færdige til lakering og beslag. Det er ikke usandsynligt, at stormasten på Svartlöga med sine 26 meter er en af Danmarks allerhøjeste pælemaster fremstillet i ét stykke træ.

Se flere billeder fra mastens tilblivelse her.